صفحه ها
دسته
دوستان من
دسترسی سریع
دانش و فناوری
تغذیه و سلامتی
عشق یا نفرت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 100372
تعداد نوشته ها : 233
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دانش انسان را فروتن می سازد و نادانی موجب ادعا و خود ستایی می گردد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
اگر هروز کلمه ای به دانش خود بیفزایی پس از هر سال صدها کلمه خواهی دانست
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
با هر کس از خود او صحبت به میان آورید خواهید دید چندین ساعت حرفهایتان را گوش میکند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
غالبا از نادانی وحشتی نداریم از اینکه ما را نادان بدانند می ترسیم
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
اگر راستی از خطر می ترسیم بر خیزیم کاری بکنیم وگرنه ترس بی عمل ما را کوچک و خطر را بزرگ میکند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
زندگان مردگان هستند که ایام مرخصیسان را در این دنیا می گذرانند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
هنگامی که کسی به تو اهانت کرد بکوش تا نفس خود را چندان ارتقا دهی که توهین و تحقیر به آن نرسد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان شود مگر علم ودانش که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
وقتی مسئله پول پیش می آید همه پیرو یک کیش و آئین می شوند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
ملتی که رو به انقراض میرود ابتدا به دانش و فضیلت بی اعتنا میشود
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
کسانی که از درآمد کم خود نمی توانند پس انداز کنند از درآمد زیاد خود هم نمی توانند پس انداز کنند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
X